Mariene ecosystemen zoals kwelders en zeegrasvelden slaan CO2 voornamelijk op in de bodem, door sedimentatie van bijvoorbeeld algen. Hierdoor kunnen mariene ecosystemen wel 5 tot 7x zoveel CO2 vastleggen, dan terrestrische ecosystemen, zoals tropische en boreaal bos. Blue Carbon NL wil in Nederland het bewustzijn voor koolstofopslag in mariene ecosystemen vergroten en CO2 compensatie in mariene ecosystemen faciliteren.

Blue Carbon Ecosystemen slaan vele malen meer CO2 op in de toplaag van de bodem dan ecosystemen op land, zoals boreaal en tropisch bos. Zo hebben Kwelders tot wel 917 ton CO2 opgeslagen liggen in de toplaag van de bodem (tot 1 meter diep).

CO2 Opslag in Mariene Ecosystemen Vele Malen Hoger dan in Terrestrische Ecosystemen