Mariene ecosystemen in eigen land bieden de mogelijkheid van een omvangrijk CO2 compensatiedoel: Blue Carbon NL.

  1. Blue Carbon ecosystemen leggen jaarlijks per eenheid oppervlakte veel meer koolstof vast in de bodem vergelijking met gematigde en tropische bossen op het land.
  2. Vastlegging in zee is veel duurzamer, doordat de koolstof voornamelijk in de bodem onder zuurstofloze omstandigheden opgeslagen wordt.
  3. Blue Carbon ecosystemen bieden een groot aantal ecosysteemdiensten zoals visserij en kustveiligheid.

JUIST NU BLUE CARBON NL!

De snelheid waarmee Blue Carbon ecosystemen verdwijnen door menselijk handelen en klimaatverandering is wereldwijd 1- 2% per jaar en toenemend.

De urgentie om Blue Carbon ecosystemen te beschermen, herstellen en nieuw aan te leggen is daardoor heel groot.

Samen met onze partners en klanten slaan we de handen ineen om CO2 opslag te combineren met natuurbehoud en herstel.

Download de project leaflet