Mariene ecosystemen bieden de mogelijkheid CO2 uitstoot te compenseren en natuur te beschermen

  • De snelheid waarmee Blue Carbon ecosystemen verdwijnen door menselijk handelen en klimaatverandering is wereldwijd 1- 2% per jaar en toenemend.
  • Blue Carbon ecosystemen leggen jaarlijks per eenheid oppervlakte veel meer koolstof vast in de bodem vergelijking met gematigde en tropische bossen op het land.
  • Vastlegging in zee is veel duurzamer dan op land, doordat de koolstof voornamelijk in de bodem onder zuurstofloze omstandigheden opgeslagen wordt.
  • Blue Carbon ecosystemen bieden een groot aantal ecosysteemdiensten zoals visserij en kustveiligheid.

Voor wie?

  • Bedrijven kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen door te investeren in natuurherstel.
  • Terreinbeheerders met mariene ecosystemen in beheer kunnen met behulp van de investeringen van bedrijven natuurgebieden beter beheren en behouden.
  • Blue Carbon NL geeft voorlichtingen, colleges en workshops bij ondernemers, bedrijven, scholen.
  • Onderzoeksinstituten die willen samenwerken in het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van Blue Carbon.