Zijn er projecten en kustgebieden in uw beheergebied die zonder additionele investeringen niet het onderhoud en beheer krijgen wat nodig is voor instandhouding?

Heeft u binnen uw beheersgebied ruimte voor uitbreiding van mariene ecosystemen zoals kwelders, maar niet het geld?

Dan kan Blue Carbon NL de oplossing brengen. Wij kunnen in kaart brengen hoeveel CO2 opgeslagen ligt binnen uw beheersgebied. Bovendien kunnen wij dit doorvertalen naar CO2 credits en zo additionele investeringen aantrekken om op die manier uw natuurgebied te beheren en behouden.

Blue Carbon NL voor terreinbeheerders