Rapport ‘Toolkit en kansen voor Blue Carbon in Nederland’ beschikbaar.

 

In het klimaatakkoord 2019 is vastgelegd dat overheid en grondeigenaren een gezamenlijke inspanning leveren om doelstellingen van o.a. biodiversiteit te combineren met meer CO2-vastlegging. Moeras-, veen- en kustecosystemen (‘Blue Carbon’) hebben een grote koolstofvoorraad en een hoge CO2-vastleggingscapaciteit. Het beschermen van de koolstofvoorraad en optimaliseren en vergroten van de koolstofvastlegging dragen bij aan klimaatdoelstellingen.

In dit rapport zijn kansen en maatregelen die bijdragen aan beschermen en vergroten van de koolstofvoorraad voor Nederlandse kweldersystemen beschreven. Deze toolkit en kansenoverzicht voor kwelderontwikkeling is bedoeld voor initiatiefnemers, beheerders en beleidsmakers die Blue Carbon projecten in Nederland willen opstarten en uitvoeren.

De informatie in het rapport is gebaseerd op bronnenonderzoek en informatie van diverse deskundigen en wetenschappers. In december 2019 heeft een deskundigenbijeenkomst over Blue Carbon plaatsgevonden. Relevante informatie uit deze bijeenkomst is in dit rapport verwerkt. Voorafgaande aan het opstellen van een toolkit voor beheerders/het beheer is op basis van bronnenonderzoek de huidige kennis van de koolstofvoorraad in Nederlandse kweldersystemen beschreven én is de methode voor bepalen van baseline en additionaliteit voor Blue Carbon projecten verder onderbouwd.

Dit rapport is geschreven door Bureau Waardenburg, en het projectteam bestond uit Natuurmonumenten, Twiga Consultancy & Projectmanagement, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Voor meer informatie neem contact op met Bureau Waardenburg of via de contactpagina op deze website.

Meer over Koolstofopslag langs de Nederlandse kust op de pagina van Natuurmonumenten: Niet alleen bos, ook schorren en kwelders remmen klimaatverandering

Toolkit en kansen voor Blue Carbon in Nederland