De handleiding Blue Carbon is gebaseerd op het International Blue Carbon Initiative en op de kennis uit het EU LIFE Blue Natura-project.

IUCN heeft in 2021 een handboek met richtlijnen voor het ontwerpen en implementeren van Blue Carbon-projecten in Europa gelanceerd. Bureau Waardenburg werkte mee aan deze praktische handleiding.

Het handboek voor Blue Carbon projecten in Europa en het Middellandse Zeegebied dat vandaag door IUCN is gelanceerd, is bedoeld om in te spelen op de groeiende belangstelling voor het beheren, beschermen en herstellen van belangrijke Blue Carbon habitats zoals wetlands en zeegrasvelden. De handleiding omvat praktische informatie over het ontwerp van een project alsmede financieringsmogelijkheden, monitoring en certificeringseisen.

Deze publicatie is gericht op maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijven zich willen richten op Blue Carbon, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door middel van Blue Carbon-projecten. De handleiding is gebaseerd op het International Blue Carbon Initiative en op de kennis uit het EU LIFE Blue Natura-project.

First guidelines to design and deploy Blue Carbon projects in Europe and the Mediterranean

Europees handboek voor Blue Carbon projecten