Presentatie op ISeaPhD en Masteronderzoek Methodologie

Op meerdere congressen staat blue carbon nl om het principe toe te lichten

Samen met de Rijkuniversiteit van Groningen en de Radboud Universiteit van Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar CO2-opslag in Nederlandse kwelders, door zowel PhD als masterstudenten. Daarbij wordt gekeken naar het onderscheid tussen strand, estuariene en landkwelders. De eerste resultaten wijzen uit, dat landkwelders en estuariene kwelders een hogere sedimentatie snelheid hebben en daardoor meer CO2 per hectare per jaar opslaan.

Type Kwelder Locatie Areaal (ha) Koolstofdioxide opslag per jaar
(ton CO2/ha/jaar)
Catergorie
Strandwal Waddeneilanden 3060 8,58 Laag
Vasteland Friese en Groninger Waddenzee kust 3650 28,1 Gemiddeld tot Hoog *
Estuariene Westerschelde in Zeeland en Dollard in Groningen Zeeland: 3040 54,3 Hoog
Totaal areaal kwelders Nederland 10480

Geïnteresseerd in het huidige onderzoek en wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Hoe komen Blue Carbon projecten tot stand?

Hoe weet ik zeker dat Blue Carbon projecten betrouwbaar zijn en de carbon credits daadwerkelijk staan voor de aangegeven CO2-reductie?

Blue Carbon NL werkt aan een methodologie voor alle Blue Carbon projecten. Deze methodologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Blue Carbon ecosystemen en zet de richtlijnen uit waaraan een project moet voldoen. Daarnaast geeft de methodologie toegang tot het uitgeven van certificaten waarmee aangetoond wordt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van Blue Carbon projecten wordt gewaarborgd en daarmee de beschikbare carbon credits gevalideerd zijn.