Hoe werkt het?

Opslag van Blue Carbon

Ecosystemen aan de kust zoals mangroves, kwelders, zeegrasvelden en mossel- en oesterbanken, leggen een deel van het koolstof vast in levende organismen zoals planten en schelpen.

Het grootste deel van het koolstof begraven deze ecosystemen echter in het sediment. Kustecosystemen omvatten slechts 2% van het totale oceanenoppervlakte, maar zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de koolstof die in het sediment van de oceanen wordt vastgelegd.

Dit vastleggen gaat als volgt. Organische deeltjes (planten en/of algenresten) bezinken in het water en komen in de bodem in een zuurstofloze omgeving terecht. Daar breekt dit materiaal niet verder af. Hiermee wordt koolstof vastgelegd voor eeuwen of zelfs millennia.

Welke mogelijkheden levert dat op?

Daarmee bieden deze ecosystemen mogelijkheden om CO2 op te slaan en tegelijkertijd aan natuurherstel te werken.

HET DOEL VAN BLUE CARBON NL IS HET STIMULEREN VAN HERSTEL EN BEHOUD VAN MARIENE ECOSYSTEMEN DOOR:

  • de introductie van Blue Carbon op de Nederlandse CO2 markt*
  • de coƶrdinatie van Blue Carbon initiatieven
  • het steunen en initiĆ«ren van onderzoeks- en natuurherstelprojecten gericht op Blue Carbon
  • het geven van voorlichting en door kennisoverdracht van Blue Carbon mogelijkheden

* Blue Carbon NL is bezig met het ontwikkelen van een methode waarbij per Blue Carbon project Carbon Credits te behalen zijn. Deze credits staan voor een bepaalde CO2-reductie.