Blue Carbon NL voor Educatiedoeleinden

Heeft u interesse om meer te weten over Blue Carbon in Nederland en/of wereldwijd?

Blue Carbon NL is altijd bereid voorlichtingen, colleges en workshops te geven. Blue Carbon is voor veel ondernemers, bedrijven, scholen en onderzoeksinstellingen een relatief nieuw onderwerp en daar willen wij verandering in brengen.

Blue Carbon NL voor terreinbeheerders

Zijn er projecten en kustgebieden in uw beheergebied die zonder additionele investeringen niet het onderhoud en beheer krijgen wat nodig is voor instandhouding?

Heeft u binnen uw beheersgebied ruimte voor uitbreiding van mariene ecosystemen zoals kwelders, maar niet het geld?

Dan kan Blue Carbon NL de oplossing brengen. Wij kunnen in kaart brengen hoeveel CO2 opgeslagen ligt binnen uw beheersgebied. Bovendien kunnen wij dit doorvertalen naar CO2 credits en zo additionele investeringen aantrekken om op die manier uw natuurgebied te beheren en behouden.

BLUE CARBON NL voor bedrijven

Willen jullie als bedrijf je ecologische voetafdruk verkleinen en CO2 uitstoot verminderen?

Zijn jullie bereid geld te investeren in natuurherstel en behoud en daarvoor CO2 credits terug te krijgen?

Dan is Blue Carbon NL iets voor jullie. Wij van Blue Carbon NL zijn in staat een geschikt Blue Carbon project te vinden in bijvoorbeeld uw regio. Waardoor u geld kan investeren in zichtbaar natuurherstel en behoud en daarbij uw CO2 uitstoot kan compenseren.