CO2 Opslag in Mariene Ecosystemen Vele Malen Hoger dan in Terrestrische Ecosystemen

Mariene ecosystemen zoals kwelders en zeegrasvelden slaan CO2 voornamelijk op in de bodem, door sedimentatie van bijvoorbeeld algen. Hierdoor kunnen mariene ecosystemen wel 5 tot 7x zoveel CO2 vastleggen, dan terrestrische ecosystemen, zoals tropische en boreaal bos. Blue Carbon NL wil in Nederland het bewustzijn voor koolstofopslag in mariene ecosystemen vergroten en CO2 compensatie in mariene ecosystemen faciliteren.

Blue Carbon Ecosystemen slaan vele malen meer CO2 op in de toplaag van de bodem dan ecosystemen op land, zoals boreaal en tropisch bos. Zo hebben Kwelders tot wel 917 ton CO2 opgeslagen liggen in de toplaag van de bodem (tot 1 meter diep).

Het Mitigeren van Klimaatverandering door CO2 Compensatie in Mariene Ecosystemen, Blue Carbon

Kustecosystemen zijn een van de meest productieve ecosystemen op aarde. Ze leveren belangrijke ecosysteemdiensten zoals kustbescherming en paai- en foerageergronden voor vis. Bovendien zijn mariene ecosystemen, zoals kwelders, mangroves, zeegrasvelden en scheldierbanken in staat grote hoeveelheden CO2 vast te leggen. Blue Carbon NL wil CO2 opslag in de Nederlandse kustsystemen verder bevorderen en daarbij zorgen voor behoud, herstel en uitbreiding van deze prachtige gebieden.


In de onderstaande grafiek staan de koolstofvoorraden in de bodem weergeven voor verschillende ecosystemen. Zichtbaar is dat bij mariene ecosystemen de koolstof voorraad vele malen hoger ligt en bovendien de koolstof voornamelijk in de bodem opgeslagen ligt en niet in het bovengrondse biomassa (bladeren, stam) zoals bij terrestrische ecosystemen.

Blue Carbon NL voor Educatiedoeleinden

Heeft u interesse om meer te weten over Blue Carbon in Nederland en/of wereldwijd?

Blue Carbon NL is altijd bereid voorlichtingen, colleges en workshops te geven. Blue Carbon is voor veel ondernemers, bedrijven, scholen en onderzoeksinstellingen een relatief nieuw onderwerp en daar willen wij verandering in brengen.

Blue Carbon NL voor terreinbeheerders

Zijn er projecten en kustgebieden in uw beheergebied die zonder additionele investeringen niet het onderhoud en beheer krijgen wat nodig is voor instandhouding?

Heeft u binnen uw beheersgebied ruimte voor uitbreiding van mariene ecosystemen zoals kwelders, maar niet het geld?

Dan kan Blue Carbon NL de oplossing brengen. Wij kunnen in kaart brengen hoeveel CO2 opgeslagen ligt binnen uw beheersgebied. Bovendien kunnen wij dit doorvertalen naar CO2 credits en zo additionele investeringen aantrekken om op die manier uw natuurgebied te beheren en behouden.

BLUE CARBON NL voor bedrijven

Willen jullie als bedrijf je ecologische voetafdruk verkleinen en CO2 uitstoot verminderen?

Zijn jullie bereid geld te investeren in natuurherstel en behoud en daarvoor CO2 credits terug te krijgen?

Dan is Blue Carbon NL iets voor jullie. Wij van Blue Carbon NL zijn in staat een geschikt Blue Carbon project te vinden in bijvoorbeeld uw regio. Waardoor u geld kan investeren in zichtbaar natuurherstel en behoud en daarbij uw CO2 uitstoot kan compenseren.