Klimaatmitigatie door CO2 opslag in mariene ecosystemen

Blue Carbon is de term voor alle koolstof die zich in de oceanen bevindt.
In totaal circuleert 83 % van de globale koolstofcyclus door de oceanen. Kustecosystemen omvatten slechts 2% van het totale oceanenoppervlakte, maar zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de koolstof die in het sediment van de oceanen wordt vastgelegd.
Mangroves, kwelders, zeegrasvelden en mossel- en oesterbanken leggen niet alleen koolstof vast in planten en schelpen, maar begraven het grootste deel in het sediment. Hiermee wordt koolstof vastgelegd voor eeuwen of zelfs millennia.

DOEL BLUE CARBON NL

HET STIMULEREN VAN HERSTEL EN BEHOUD VAN MARIENE ECOSYSTEMEN DOOR:

  • Introductie van Blue Carbon op de Nederlandse CO2 markt
  • Coƶrdinatie van Blue Carbon initiatieven
  • Steunen en initiĆ«ren van onderzoeks- en natuurherstelprojecten gericht op Blue Carbon
  • Voorlichting en kennisoverdracht van Blue Carbon mogelijkheden