Blue Carbon

Wat is Blue Carbon?

Blue Carbon is de term voor alle koolstof die zich in de oceanen bevindt. In totaal circuleert 83% van de globale koolstofcyclus door de oceanen.

Opslag van CO2 in mariene ecosystemen

Opslag van Blue Carbon in mariene ecosystemen vindt vooral plaats door sedimentatie van organische deeltjes (planten en/of algenresten). Ongeveer de helft van de Blue Carbon wordt opgeslagen in ecosystemen aan de kust, zoals in kwelders, mangrovebossen en zeegrasvelden.

Herstel van ecosystemen in kustgebieden biedt daardoor kansen voor het vastleggen van extra CO2 uit de atmosfeer.

Lees meer over hoe dit werkt.

Blue Carbon in Nederlandse kwelders

In de video laten we zien hoe we onderzoeken hoe de opslag van CO2 in Nederlandse kwelders werkt en ingezet kan worden.

Wat doet Blue Carbon NL?

Samen met onze partners en klanten slaan we de handen ineen om CO2 opslag te combineren met natuurbehoud en herstel door:

» de introductie van Blue Carbon op de Nederlandse CO2 markt

» de coördinatie van Blue Carbon initiatieven

» het steunen en initiëren van onderzoeks- en natuurherstelprojecten gericht op Blue Carbon

» voorlichting en kennisoverdracht van Blue Carbon mogelijkheden.

Lees hier waarom.

Carbon Credits in ontwikkeling

Blue Carbon NL is bezig met het ontwikkelen van een methode waarbij per Blue Carbon project Carbon Credits te behalen zijn. Deze credits staan voor een bepaalde CO2-reductie.

De methodologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Blue Carbon ecosystemen en zet de richtlijnen uit waaraan een project moet voldoen. Die zorgen ervoor dat dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van Blue Carbon projecten is gewaarborgd en dat de Carbon Credits  op de uitgegeven certificaten gevalideerd zijn.